Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.) w związku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3), oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.), informuje że funkcję

 

 

Inspektor Ochrony Danych

w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy pełni

Pani Renata Kulig

adres e-mail: renatakulig31@o2.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Wronka
Ilość wyświetleń: 339
25 maja 2018 08:49 (Krzysztof Wronka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 08:45 (Krzysztof Wronka) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 08:44 (Krzysztof Wronka) - Zmiana treści zakładki.